Coronakrise - Psykologiske og sociale udfordinger - information og blog

Velkommen til siden om psykologiske og sociale udfordringer under coronakrisen.

Siden opdateres og udbygges løbende.

21. marts 2020

Siden er i skrivende stund, lørdag d. 21. marts, helt nyoprettet. Derfor er der endnu ikke så meget information og viden skrevet ind endnu.

Siden er tænkt som en informationsside, da jeg som krise- og traumepsykolog forholder mig meget til hvilke konsekvenser coronakrisen har for os mennesker psykologisk og socialt. Jeg researcher og opdaterer løbende.

Jeg er ikke i tvivl om, at mange mærker nogle reaktioner. Et af formålene med denne side er at normalisere og afdramatisere almindelige og forventelige menneskelige reaktioner.

Sagen er, at hvis vi bliver utrygge eller forskrækkede over vores egne eller vores pårørendes reaktioner, så øges sandsynligheden for, at vi får det endnu sværere - og så kan panikken sprede sig. Panikken hjælper os dog næppe i denne situation.


Dette korte opstartende indlæg afsluttes med følgende pointer: 

1) Det er helt naturligt for tiden at kunne blive nervøs, bekymret, bange, rastløs, humørsvingende, stresset, irritabel, kortluntet, søvnforstyrret mm.

Se eventuelt nærmere på siden krisehjælp og belastningsreaktioner.

2) Men vi er også logiske og rationelle væsener, der under normale omstændigheder formår at se livet og dets udfordringer i et større perspektiv, og dermed håndterer livets udfordringer ganske godt. Vi kan holde til meget!

3) Det glemmer vi ofte, når vi er i krise - og reflektionen herfra er, at øve sig i at huske sig selv på, at rationaliteten og logikken ikke er forsvundet ud af os, selvom vi kan opleve krisereaktioner i denne tid.