EMDR

Læs om EMDR her

Velkommen til siden om EMDR og traumebehandling.

Hvad er EMDR?

Når du bliver behandlet med EMDR er formålet at fortiden skal blive i fortiden, så du kan være mere til stede i nutiden. 

EMDR står "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" og er en struktureret manualbaseret form for behandling, hvor vi blandt andet arbejder med øjenbevægelser. 

EMDR er evidensbaseret behandling, som kan hjælpe mennesker med få reduceret eller fjernet det ubehag, der kan fylde og genere i dagligdagen og som kan have at gøre med ubehaglige og overvældende oplevelser fra fortiden. 

Hvilke oplevelser/traumer kan behandles med EMDR?

Stort set alle former for tidligere (voldsomme) oplevelser, der har sat nogle spor og som giver gener og symptomer i nutiden. 

Hvad er Somatic Experiencing?

Som privatpraktiserende autoriseret psykolog i Svendborg på Fyn, kan jeg hjælpe dig med en nænsom kropsorienteret tilgang til behandling af især chok-traumer, men også i forbindelse med kriser og belastningsreaktioner og stress og stresshåndtering. 

Somatic Experiencing er en behandlingsmetode, der især er virksom til at mindske og opløse uafsluttede stressreaktioner fra chok og traumer, der kan genere dig i din dagligdag.

Klik dig videre til onlinebooking her

Måske oplever du plagsomme symptomer som fx hjertebanken, uro, rystelser, vejrtrækningsproblemer, svimmelhed, svingende kropstemperatur, søvnproblemer, nedsat appetit, forringet hukommelse, påtrængende erindringer, beslutningsproblemer mm.

Måske er du begyndt at undgå bestemte steder, aktiviteter eller mennesker, som du ikke undgår under normale omstændigheder, eller måske bliver du hurtigere forskrækket, vred og opfarende eller måske har du øget indtaget af alkohol, medicin eller andre rusmidler.

Måske er din oplevelse, at livet og deltagelsen i det bliver mere og mere indskrænket - også selvom du dybest set ønsker det anderledes! 

Psykologsamtaler, hvor Somatic Experiencing inddrages som metode, indebærer en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, så kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres. Når vi arbejder med hvad der sker i kroppen, tilføjes der en ekstra dimension i forhold til almindelig samtalebehandling, hvilket kan facilitere en positiv forandring.

Når vi arbejder med at have fokus på kroppen og hvad der sker i den, har vi mulighed for at ændre vores reaktionsmønstre, få mere ro på og blive trygge ved at kroppen selv kan håndtere det vi forstår som ubehag. 

Formålet er, at der kan genetableres en balance i nervesystemet, så stressreaktionerne opløses og traumatiseringen bliver reduceret eller forsvinder helt. 

Metoden har blandt andet vist sig virksom til at hjælpe mennesker, der lider af PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion).

Det kan være udfordrende at beskrive Somatic Experiencing præcist i ord, da det er en meget her-og-nu oplevelsesorienteret proces, der ikke er manualbaseret. 

Hvis du vil vide mere om Somatic Experiencing, er der information og viden at hente på SE-Foreningens hjemmeside samt på min side Viden og Forskning.

Du er også meget velkommen til at kontakte mig helt ufopligtende, hvis der er noget du vil spørge mig om. Kontaktinfo kan findes nederst til siden og på siden for kontakt.