Om Bo

Her kan du læse mere om mine arbejdsområder og metoderVelkommen til!

Jeg hedder Bo Hansen og jeg er 44 år, uddannet psykolog, Aut.Cand.Psych., autoriseret af psykolognævnet, medlem af Dansk Psykologforening, privatpraktiserende psykolog i Svendborg på Fyn og indehaver af Svendborgs Psykologpraksis.

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:


•  Krisehjælp og hjælp til belastningsreaktioner

•  Stress og stresshåndtering

•  Eksistentielle samtaler og terapi

•  Traumeterapi og Somatic Experiencing

•  Onlinebooking


Når du har samtaler hos mig, vil du opleve at jeg arbejder ud fra en integrativ tilgang. Det betyder, at jeg trækker på flere forskellige psykologfaglige redskaber og metoder.

Tilgangen indebærer, at vi tilpasser og kombinerer disse redskaber og metoder i forhold til, hvad der giver mest mening for dig.

Formålet er, at vi samarbejder på en måde, hvor vi øger sandsynligheden for, at du når i mål med dine terapeutiske målsætninger.

Afhængig af din problemstilling, og ikke mindst dit temperament og gemyt, anvender jeg blandt andet elementer fra den eksistentielle psykologi, krop-psykoterapi, følelsesfokuseret terapi, løsningsorienteret terapi, kognitiv psykologi, neuropsykologi og positiv psykologi. 

Jeg vægter højt at tilpasse forløbet til hvem du er og hvad du har brug for. Derfor er løbende samtaler om hvad du får ud af vores samarbejde, en fast del af terapeutiske forløb hos mig.

På den måde kan du bedre få målrettet indsatsen og redskaberne, så du får mest udbytte af terapien. 

Udover at være uddannet psykolog er jeg uddannet Somatic Experiencing Practitioner. Det er en 3-årig terapeutisk overbygningsuddannelse, der har fokus på at hjælpe mennesker, der har været ude for noget voldsomt og måske er blevet traumatiseret.

Metoden er særlig velegnet til chok-traumer, men findes også hensigtsmæssig til andre problemstillinger så som stressproblematikker og belastningsreaktioner, og kan bruges som element i behandlingen heraf.

Derudover er jeg medlem af Dansk Psykologisk Selskab for Krop-Psykoterapi samt af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og interesserer mig for forskningen i psykoterapi, herunder effekt- og procesforskningen. Interessen heri bunder bl.a. i, at det er meget vigtigt for mig, at du oplever gunstige forandringer, når du er i et forløb hos mig.

En af mine store faglige interesser, og dermed arbejdsområder, er at beskæftige mig med krisehjælp, traumeterapi, traumebehandling og psykotraumatologi. 

Derudover kan jeg hjælpe, hvis du har udfordringer med: 

- Stress

- Angst

- Depression

- Eksistentielle kriser og udfordringer

- PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion)

- Sygdom, egen som andres

- Dødsfald

- Sorg og sorgprocesser

Jeg er kontinuerligt i gang med efteruddannelse, modtager regelmæssigt supervision og er lige nu i gang med at kvalificere mig til at blive formel specialist i psykotraumatologi. 

som privatpraktiserende psykolog følger jeg de etiske principper for nordiske psykologer. 

Læs på SE-Foreningens hjemmeside, hvis du vil vide mere om hvad Somatic Experiencing er

Bedste hilsner fra Bo