Krisehjælp og belastningsreaktioner

Få hjælp til kriser og belastningsreaktioner

Velkommen til siden om krisehjælp og belastningsreaktioner.

Har du været ude for noget voldsomt, rystende og overvældende, som bryder med dagligdagens stabilitet, tryghed og sikkerhed?

Jeg kan hjælpe dig med at udrede trådene, skabe overblik og bearbejde oplevelserne, så du får mere ro på krop, følelser, tanker, adfærd og relationer.

Klik dig videre til onlinebooking her

Måske er der hændt noget akut eller måske er der gået noget tid siden du oplevede noget, som du stadig bøvler med.

Det kan være, at du oplever du kropslige, følelesesmæssige, tankemæssige, adfærdsmæssige og relationsmæssige forandringer. 

Det gør dig måske forskrækket, utryg, bekymret, kortluntet, vred, forvirret, bange, fastlåst, passiviseret, frustreret og "ved siden af dig selv"?
 

Jeg arbejder som privatpraktiserende autoriseret psykolog i Svendborg på Fyn og er specialuddannet til at hjælpe mennesker, der har været ude for noget akut voldsomt, rystende og overvældende.

Jeg kan hjælpe både i den akutte fase, for at reducere risikoen for at blive traumatiseret, og jeg kan hjælpe selvom der er gået noget tid, og du stadig (eller pludseligt opstået) oplever udfordrende reaktioner.

Når vi oplever udfordrende reaktioner efter længere tid, kan der være tale om en langvarig belastningreaktion eller en grad af traumatisering.

Det kan vi heldigvis arbejde med, så plagsomme reaktioner opløses og forsvinder helt eller bliver skruet ned på et niveau, hvor du har mere kontrol over dig selv og din organisme. 

Målet er at blive mere livsduelig og mindre forpint. 


Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over hvorfor og hvornår vi kan have behov for krisehjælp eller traumebehandling. Mange situationer kan påvirke os på en måde, hvor vi får kraftige reaktioner og vores nervesystem bliver dysreguleret.

Min tilgang lægger dermed op til, at det som sådan ikke situationen og begivenheden i sig selv, der skaber reaktionerne. Det kan handle om vores organismes måde at reagere på i og efter situationen, samt omstændighederne før, under og efter situationen.


Med andre ord, så kan vi godt opleve krisereaktioner, belastningsraktioner og traumereaktioner efter situationer og episoder, der objektivt set vil blive placeret i den milde ende, og som vi måske med vores logik og rationelle tænkning ikke tænker ind i en krise- og traumeforståelse. Intet er dog for småt til at arbejde med.

Omvendt, så behøver vi ikke nødvendigvis at have behov for krisehjælp eller traumebehandling, hvis vi har været ude for noget der objektivt set opfattes som voldsomt. Det afhænger af, hvordan vores nervesystem og instinktive forsvarsreaktioner har foldet sig ud - eller ikke har foldet sig ud - og om livet har været oplevet tilstrækkeligt trygt og sikkert efter episoden. 

Hvis du har brug for en guide til selvhjælp efter en voldsom oplevelse, kan du trykke på dette link til SE-Foreningens hjemmeside. 

Hvis du har været vidne til noget voldsomt, uden selv at være direkte involveret, kan det også være "noget der sætter sig". Derfor kan krisehjælp og traumebehandling også overvejes i sådanne situationer. Har der for eksempel været en ulykke på en arbejdsplads, kan det gavne alle at afholde en debriefing efter episoden, også selvom alle medarbejdere ikke har været direkte impliceret i ulykken. 

Nedenstående oversigt er på ingen måde udtømmende, men mennesker kan ofte have gavn af krisehjælp og traumebehandling, når de har været involveret i: 

- Trafikulykker
- Overfald
- Overgreb
- Indbrud og røverier
- Trusler
- Mobning, chikane, forfølgelser, stalking
- Sygdom, egen sygdom pårørendes sygdom
- Ulykker, arbejdsulykker
- Fald og faldulykker
- Hospitalsindlæggelser
- Operationer
- Fyringer
- Konflikter
- Skilsmisser
- Dødsfald

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du meget velkommen til at tage kontakt til mig. Så vil jeg gerne drøfte dine overvejelser med dig. Du kan se kontaktinformationerne nederst på siden og på siden for kontakt.